BIPO 2022

Ohlednutí za týdnem, který strávili studenti primy, sekundy, tercie a kvarty v Bílém Potoce.