Budoucí výzvy města Liberce

V úterý 7. listopadu se třída sexta zúčastnila programu s názvem Budoucí výzvy města Liberce.

Smyslem akce je podpora vzdělávání v oblasti aktivního občanství, a to formou learning by doing (učení praxí) a přímého dialogu. Studenti sexty a tři zástupci Parlamentu mladých se shromáždili v obřadní síni liberecké radnice, kde se s nimi setkali radní města Liberce: Ing. Karolína Hrbková, Bc. Zuzana Kocumová, Mgr. Jan Korytář, Tomáš Kysela, PhDr. Mgr. Ivan Langr, Bc. Zuzana Kocumová, prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. Každý zastupitel se stručně představil (nezmínil politickou příslušnost) a prezentoval problematiku, kterou později se studenty probral detailněji. Před studenty byly položeny následující výzvy: dopravní špička v Liberci a její řešení, regulace hazardu, veřejný prostor v Liberci využívaný mladými lidmi, areál na Ještědu, otázka bezdomovectví a trvale udržitelný rozvoj Liberce.

Po prezentaci se sextáni rozdělili do pracovních skupin, ve kterých 20 minut diskutovali o daném tématu s příslušným radním. Studenti se snažili najít možná řešení nebo přijít s novými návrhy. Poté svoje zjištění sepsali a prezentovali ostatním skupinám.

Studentky a studenti sexty se aktivně zapojili a měli zajímavé nápady a podněty. Pro většinu z nich to bylo první setkání s komunálními politiky a hlavně s možností navrhnout řešení lidem zodpovědným za danou problematiku.

Bylo to velmi příjemné setkání a věřím, že přispěje k tomu, aby se studenti více zajímali o dění v Liberci a pokoušeli se ve svém okolí sami něco změnit. Těším se na další spolupráci s aktivními studenty.

Mgr. Petra Quirenzová

[Best_Wordpress_Gallery id=“168″ gal_title=“Radnice – sexta 2017″]