Celostátní kolo energetické olympiády

Doctrina se probojovala do celostátního finále soutěže energetické olympiády ENOL, která je pořádána ČVUT.

Do soutěže pro studenty středních škol bylo za naši školu přihlášeno celkem sedm týmů. Úlohy školního kola energetické olympiády byly založeny na schopnosti dokázat vyhledat na internetu potřebné informace a správně je použít. O konečném výsledku rozhodovalo pohotové rozhodování a uvažování v co nejkratším čase.

Školního kola se zúčastnilo 330 týmů z celé republiky a do celostátního finále postoupilo 25 + 1 nejúspěšnějších týmů. Z naší školy postoupily dva týmy, a to tým AMK DPG (Madeline Marie Kochová, Kamil Mareš a Adéla Pokorná ze II. ročníku) a tým Segedín (Alexandr Charamsa a Jan Kupský ze III. ročníku). Týmk AMK DPG postoupil ze 7. místa a tým Segedín postoupil z 15. místa.

Celostátní finále proběhlo 3.–5. 11. 2021, kde oba naše týmy zpracovávaly videoprezentaci na vybrané téma pomocí odborných mentorů, a následně ji prezentovali před odbornou komisí.

Všem zúčastněným týmům blahopřejeme k dosaženým výsledkům ve školním kole a děkujeme našim studentům za skvělou reprezentaci naší školy v celostátním finále.

Výsledky z celostátního kola naleznete zde.