PRIMA – ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE

Vítám Vás na stránce českého jazyka a komunikace. V průběhu celého školního roku zde pro Vás bude připraven přehled učiva, termíny zadaných úkolů a především „velká češtinářská soutěž pro bystré primány“. V té dostanete každý týden úkol, jehož řešení můžete přinést v „papírové“ podobě J. Šiftové nebo ho můžete odeslat mailem na adresu siftova@pglbc.cz. Na úspěšné řešitele čeká nejen velká pochvala, ale i bodové ocenění! Výsledky jednotlivých kol budou průběžně zveřejňovány zde: tabulka vítězů_3trim.

Děkuji všem řešitelům za celoroční aktivní zapojení do soutěže a vítězkám moc blahopřeji. Ši