https://gdoctrina.cz/galerie/cesta-do-hlubin-studia-chemie/

Cesta do hlubin studia chemie

Studenti vyššího gymnázia měli jedinečnou možnost si vyzkoušet studium na Přírodovědné fakultě Univerzity Karlovy. Ve dnech 26.–⁠27. října se čtyři studentky zúčastnily chemického semináře s názvem „Cesta do hlubin studia chemie“, který byl určen učitelům a nadšeným studentům se zájmem o studium chemie.

Dvoudenní program semináře začal úvodním slovem proděkana Přírodovědné fakulty UK a následoval představením jednotlivých kateder Přírodovědné fakulty a oborů, které Karlova univerzita nabízí. Největší pozornosti se dostalo představení nově otevřeného oboru Science, který od září 2023 nabízí studium v anglickém jazyce všech přírodních věd najednou.

Součástí semináře byla praktika pro studenty i učitele, v nichž si mohli studenti vyzkoušet přípravu kyseliny acetylsalicylové, používané v lécích, přípravu aminokomplexů přechodných kovů a práci chemika detektiva. Studenti pracovali pod odborným vedením ve špičkových laboratořích s moderními přístroji. Velikým zpestřením praktických přednášek bylo nahlédnutí do struktur molekul ve virtuální realitě. Představená praktika i katedry chemie studentky zaujaly a dle jejich slov jim přinesly mnoho nových poznatků.

Fotky z akce naleznete zde.