Co nabízíme našim uchazečům ?

 

Zajímavý školní vzdělávací program STUDENT

 • osmileté všeobecné vzdělání zakončené maturitou
 • široká nabídka cizích jazyků včetně latiny (možnost volby druhého cizího jazyka NJ, FJ, ŠJ, výuka v malých skupinách již od 5 studentů)
 • kromě klasických předmětů naše specifické vyučovací předměty (kořeny evropské kultury, evropské souvislosti, dramatická výchova, rétorika, materiály a měření)
 • vzdělávací a tvůrčí dílny pro studenty (Evropský den jazyků, Den památky obětí holocaustu, Den památky obětí komunistického režimu, Občan, Den lidských práv, Antické mýty, The Beatles, Voda, Finanční gramotnost, Světová náboženství, DNA, Publicistika nanečisto)
 • velký výběr volitelných předmětů ve všech oborech, pestré výukové metody zaměřené na všestranný rozvoj studenta
 • ve vyšších ročnících nácvik psaní odborných prací (badatelské projekty, maturitní práce)
 • zajímavá skladba školního roku – členění na trimestry
 • třikrát za rok zprávy o studiu: slovní a bodové hodnocení (rozsah 10-0 bodů místo klasických známek 1-5)
 • od primy do septimy týdenní kurzy (plavecký, lyžařský, cyklistický, vodácký, kulturně historický, estetický, přírodovědně-turistický)
 • výuka od 8.55
 • odborné předmětové konzultace pro studenty

Vztahy a zázemí

 • individuální přístup – méně studentů ve třídě, velké množství dělených předmětů – práce v malých skupinách
 • otevřenost k žákům i rodičům; vstřícná komunikace – Rodičovské kavárny, hospitační týden pro rodiče, Spolek pro podporu PG
 • školní psycholožka, kariérové poradenství, krizová intervence, konzultace pro studenty i rodiče
 • integrace studijně zaměřených žáků s různými „poruchami“ a specifickými potřebami
 • kontakty se zahraničními školami, titul Fakultní školy Přírodovědecké fakulty UK Praha

A navíc

… a mnoho dalších drobností

Co byste měli vědět

 • školné pro  školní rok  2017 /2018  činí  35.000,- Kč – platební režim se stanovuje smlouvou na každý školní rok znovu: platba jednorázově, nebo dvě splátky, nebo deset měsíčních splátek
 • možnosti stravování: školní kantýna a školní jídelna ZŠ Sokolovská

… a chcete-li vědět ještě něco, nebojte se zeptat: 485 123 556