Den latiny

Studenti II. ročníku a sexty se ve čtvrtek 30. 11. vypravili do Prahy na 11. ročník Dne latiny pořádaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Cílem akce, která se koná od r. 2012, je představit latinu jako vstupní bránu do mnoha humanitních oborů a jako jazyk, jehož studium mj. významně posiluje obecnou čtenářskou gramotnost a analytické myšlení. Přednášky odborníků z různých pracovišť, které se snažily co možná zajímavě seznamovat s jazykem i dějinami někdejší římské říše a antickou kulturou vůbec, také letos navštívilo značné množství středoškoláků, takže posluchárny místy praskaly ve švech. Hlavním bodem programu byl výklad o Vergiliově eposu Aenéis v podání Michala Ctibora, autora nového českého překladu tohoto díla. Vedle něj vzbudilo u studentů zájem například vystoupení věnované vlkům v římské mytologii a rituálech či přednáška o stoicismu, došlo však i na témata ze středověké latinské kultury, jako byl případ kuriózního sběratele knih Richarda de Bury. Fotografie z akce a prezentace z některých přednášek jsou k dispozici na stránce https://denlatiny.ff.cuni.cz.

Vybrané fotografie z akce naleznete zde.