Den s absolventy

30. ledna 2024 proběhl na gymnáziu Den s absolventy. Naši bývalí studenti povyprávěli o svém přechodu ze střední na vysokou školu. V rámci svých prezentací představili studium a chod na vysokoškolských fakultách, kde studují, a rovněž popsali poslední měsíce studia na naší škole v kontextu příprav na maturitní a přijímací zkoušky. Všichni absolventi k celé akci přistoupili velmi zodpovědně, neboť kromě čerstvých zkušeností z vysokoškolského života přidali tipy a rady, jak se úspěšně připravit na mnohdy náročná přijímací řízení.

Za účast na této akci bychom jmenovitě rádi poděkovali Danielu Rybáři, Vojtěchu Brabcovi, Barboře Dusilové, Kateřině Kvapilové, Hynku Hejnovi, Šimonu Vohlídalovi, Johaně Minárikové, Michaele Čechové a Janu Kupskému. Těší nás, že se naši bývalí studenti za námi vracejí a inspirují ty současné v další důležité fázi života.

Fotografie z akce naleznete zde.