Den s absolventy

Na 27. ledna se nám podařilo svolat absolventy našeho gymnázia na akci, které říkáme Den s absolventy. Naši bývalí studenti vytvořili program a besedy, během nichž si studenti vyslechli, jaké je to být vysokoškolským studentem. Všichni absolventi k celé akci přistoupili velmi zodpovědně, neboť kromě zkušeností z období přechodu mezi středoškolským a vysokoškolským studiem velmi podrobně představili studentům studijní obory jednotlivých fakult, proces přijímacího řízení, podobu zkouškového období nebo možnosti ubytování. Mnohé besedy se věnovali i cestám dalšího uplatnění na pracovním trhu. Nemalá skupina absolventů mohla nabídnout opravdu rozmanitý program, a oslovení studenti si tak mohli vybrat přednášku o univerzitě, o níž již delší dobu uvažují.

Za účast a spolupráci bychom jmenovitě rádi poděkovali Anně Lehmannové, Vojtěchu Součkovi, Lucii Bartošové, Matyáši Šlehoferovi, Stelle Drábové, Anně Kovbuz, Zuzaně Cýrusové, Michaele Šťastné, Andree Mašínové, Kláře Telekesové, Eduardu Volfovi, Šimonu Šteinfestovi, Vojtěchu Šikolovi a Tomáši Velemu. Těší nás, že se naši bývalí studenti za námi vracejí a inspirují ty současné v další důležité fázi života. Tak zase za rok!

Fotky z akce naleznete zde.