Den španělsky mluvícího světa aneb Den evropských jazyků

Letošní dílna v rámci Dne evropských jazyků (slaví se vždy 26.9.) se nekonala 4. října 2022 náhodou. Blízké datum 12. října totiž v celém hispánském světě připomíná “Den španělsky mluvícího světa” “Día de la Hispanidad”.

Studenti španělského jazyka septimy a III. ročníku dostali příležitost poznat španělsky mluvící svět trochu jinak, nad rámec běžné výuky.

Dílna se konala celý školní den a během této doby měli studenti různorodý program:

  • přednášku o Latinské Americe – od předkolumbovských civilizací až po současnost
  • představení fotografií z Peru a besedu s Janou Hunterovou, cestovatelkou a fotografkou, která právě Peru navštívila a v současné době v 1. patře naší školy vystavuje fotografie ze se své cesty po Peru.
  • Praktická část – překlad knihy (komiks) Maxi en Amazonas (Max v Amazonii). Studenti byli rozděleni do skupin a společnými silami překládali ze španělštiny do češtinu tuto dětskou knihu. Nechyběla ani závěrečná prezentace příběhu a diskuze. Kniha totiž pojednává o chlapci, který se ocitne v amazonském pralese a začne pomáhat domorodým indiánům se záchranou pralesa, který se chystají nelegálně vykácet nezvaní hosté.

Tato jazyková dílna měla ještě takový přesah, že byl symbolicky zasazen strom (líska). V tuto chvíli se nachází v květináči na školní terase. Uvidíme, jak se mu bude dařit!

I když byla dílna vedena zkušenými pedagogy Mgr. Santiago Ivám Cociňa a Mgr. Petra Cociňa Mocová, bylo přímo žádoucí pozvat na naši školu ještě jednoho hosta. Rubén Darío Romero Carrión, bývalý kolega, učitel, novinář, překladatel, průvodce z Ekvádoru se stal naším hostem 15. listopadu 2022 a besedou s ním jsme završili toto velmi zajímavé téma. Během velmi živé a interaktivní besedy se studenti ptali na to, jak se žije v Ekvádoru, jak vlastně vidí obyvatelé Latinské Ameriky fakt, že byli “dobyti” Španěly. Mluvilo se o zvycích v Ekvádoru, porovnávali jsme Českou republiku a Ekvádor z různých hledisek – například, který z národů je šťastnější a proč. Studenti se velmi aktivně zapojili do diskuze a stále kladli nové otázky. Z této návštěvy budeme ještě dlouho čerpat…

Fotky z akce naleznete zde.