Detektivní pátrání

Dne 18. 1. 2022 se studentky a studenti primy v KVKLI zúčastnili čtenářské dílny s názvem Detektivní pátrání. Děti nejprve pracovaly s úryvky a ilustracemi, jež se „vysypaly“ z úžasných knižních titulů, a jejich úkolem bylo zjistit, ze které knihy pocházejí. Poté už následovala individuální tichá četba zakončená vlastní recenzí přečteného úryvku.
„Program v knihovně se většině z nás líbil stejně jako čtenářská dílna, ve které jsme měli příležitost vyzkoušet si četbu knih, které jsme doposud neznali.“ řekla Majda Prokešová, studentka primy.
Fotky z akce naleznete zde.