Dílna 1. pomoci v Primě

Dne 12.2.2020 se studenti a studenty primy zúčastnili přednášky, která se týkala základů první pomoci. Informace velmi erudovaně a zároveň účelně přednášela paní Michaela Kirschová, jež působí jako dobrovolnice v Českém červeném kříži. Tato akce trvala dvě hodiny. Paní lektorka si s sebou přinesla pomůcky v podobě obvazů a trenažeru („Anduly“). Na základě vyprávění příběhu a za použití názorných ukázek si studenti osvojili základní vědomosti, díky kterým už vědí, co mají dělat v případě, že se ocitnou v situaci, kdy je potřeba někomu pomoci.

FOTOGRAFIE Z AKCE