Dílna Evropský den jazyků

Dne 30. listopadu proběhla ve třídách septimě a III. ročníku dílna zaměřená na Evropský den jazyků. Studentky a studenti se rozdělili do skupin a vyrazili do terénu na různá místa v Liberci. Připravili si seznam míst (obchodů, úřadů, apod.), kde se vydávali za cizince. V různých jazycích, např. v angličtině, němčině,  španělštině, ruštině, švédštině, chorvatštině, italštině, se snažili domluvit a zaznamenávali reakce dotázaných na jejich otázky nebo žádosti. Vše si pečlivě zapisovali.

Odpoledne se studenti vrátili do školy a vyhodnotili zjištěná fakta a materiály, ty zpracovali do krátkých prezentací a seznámili s výsledky vyučující a ostatní skupiny. Některé skupiny autenticky popsaly i předvedly, jak jejich rozhovory v ulicích Liberce probíhaly. Mnohdy byly svědky i komických reakcí a u dost často jim lidé odpovídali převážně gesty a různými jazykovými kombinacemi. Nutno podotknout, že podle prezentovaných výsledků teoretické i jazykové znalosti obyvatel Liberce jsou spíše (až na výjimky) na nižší úrovni.

Studentky a studenti septimy a III. ročníku si zaslouží velkou pochvalu za nadšení, se kterým se vrhli do práce, prezentace byly výborně zpracované, bylo zřejmé, že se přesvědčili o nutnosti studia cizích jazyků a zároveň si tuto dílnu užili. Děkujeme všem účastníkům.

Fotografie naleznete zde.

profesorky Kateřina Csibová a Petra Quirenzová