Dílna finanční gramotnosti

Ve dnech 23.- 24. 3. 2022 proběhla v kvartě dílna, která měla za cíl posílit finanční gramotnost studentů. Na úvod dílny přišel odborník z praxe, pan Bc. Kamil Šmejkal, který kvartánům srozumitelnou formou vysvětlil podstatu peněžního obchodu, přiblížil jim způsob a druhy pojištění, dostalo se i na pro studenty zajímavé téma debetních a kreditních karet.
Po přednášce se studenti vrhli na „praxi“ – během stolní hry Finanční svoboda coby finanční poradci fiktivní rodiny hospodařili s volnými penězi rodiny (cash flow), investovali do akcií, pojišťovali majetek i osoby. Zažili kolísání kurzů akcií, povodeň, požár i případnou invaliditu klienta a se všemi situacemi se museli finančně vyrovnat. V závěru dílny již všichni studenti byli schopni svým „klientům“ naspořit velmi slušnou částku na důchod.
Za všechny studenty dvě reakce:
„Dílna mě moc bavila a zábavným způsobem jsem se naučila např. o investicích, hypotékách, pojištěních způsobem, kterému jsem rozuměla.“
„Celkově mi to udělalo poměrně dobrou představu o tom, jak to v životě funguje.“