DÍLNA památce obětem komunistického režimu

V úterý 11. 6. se setkali studenti kvarty a sekundy v rámci dílny, která byla věnovaná památce obětem komunistického režimu. Poprvé se s tímto tématem seznámili studenti sekundy. Mezitím, co jim paní profesorka Sas vyprávěla o událostech, které provázely naše dějiny do roku 1989, kvarta pod ostřížím zrakem paní profesorky Sakařové připravovala stanoviště s úkoly na toto téma pro své mladší spolužáky. A jak to celé dopadlo? Na to se můžete podívat sami ve fotogalerii.

Poděkování patří oběma třídám za aktivní přístup ke všem zadaným úkolům.

profesorky Alžběta Sakařová a Petra Sas

Fotografie z dílny naleznete zde.