Dílna VODA

Každoročně se studenti tercie účastní tematické dílny VODA. V letošním roce navštívili studenti přehradní nádrž Mšeno v Jablonci nad Nisou, kde sbírali data v terénu. Nejprve si podrobně prohlédli hráz, prozkoumali odtok a zjišťovali zde rychlost vody, která nádrž opouští. Po té se vydali proti proudu po levém břehu a skládali modely molekul vody a jejich vazby, u třetí nádrže sbírali vzorky vody, vodních bezobratlých, pobřežní vegetace a vše zpracovávali do pracovního listu.

Ve druhém dni utvořili 4 týmy, které zpracovávaly nasbírané vzorky v laboratořích – fyziky, chemie, biologie. Skupina s geografickým zaměřením zjišťovala informace o historii vodních děl na Liberecku – Jablonecku a jejich význam pro hospodaření s vodou v krajině. Všechny výsledky pak prezentovali i s ukázkami a vysvětlováním principů pokusů před svými spolužáky a vyučujícími. Každý se mohl zapojit a ukázat své silné stránky, doplnit tým, něco nového se dozvědět.

Fotogalerie zde