Dílna Voda 2017

Ve dnech 4. a 5. října 2017 absolvovala třída tercie dílnu Voda, která je součástí ŠVP Student.

První den studenti vyrazili do Bedřichova, kde byla naplánovaná odborná exkurze v úpravně pitné vody. Studenti prošli s průvodcem celý proces od přítoku vody, přes její mechanické čištění v pískových filtrech, jejichž praní měli možnost vidět v akci, až po chemické postupy úpravy. Navštívili místo, z kterého se celý proces úpravy vody řídí, tzv. velín. Získané informace zpracovali do pracovního listu věnovanému právě úpravě vody. Poté se přesunuli k vybrané lokalitě na Černé Nise, v níž a kolem níž studenti provedli průzkum terénu a zaznamenali a zhodnotili výskyt organismů v závislosti na klimatických, geologických a hydrologických poměrech. Poznatky zde získané následně využili pro vyplnění pracovního listu z biologie. Po odebrání vzorků a získání materiálů pro další zkoumání se odebrali k hrázi přehrady Bedřichov, kde ve dvojicích řešili pracovní list ze zeměpisu na téma Hydrosféra.

Druhý den dílna Voda pokračovala ve škole v laboratoři a přírodovědné učebně. Studenti pracovali v 4 – 5 členných týmech na „prezentaci vody“ z pohledu fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Tu pak představili svým spolužákům a profesorům. Součástí prezentací byly velmi zajímavé experimenty z fyziky a chemie na téma voda a prohlídka expozice biologických materiálů v přírodovědné učebně, skupina „zeměpisářů“ připravila pro své spolužáky krátký test.

Dílnu lze hodnotit jako zdařilou.

RNDr. Vladimíra Erhartová, Mgr. Daniela Horáková

[Best_Wordpress_Gallery id=“163″ gal_title=“Dílna Voda 2017″]