Dílna Voda 2019

Každoročně v říjnu probíhá pro studenty tercie na naší škole dvoudenní dílna Voda, která se letos uskutečnila ve dnech 22. a 23. října.

První den jsme vyrazili pěšky z Bedřichova k vodní nádrži na Černé Nise, kde jsme sbírali biologické vzorky a pozorovali přírodu v okolí. Poté jsme se přesunuli do úpravny vody v Bedřichově. Během hodinového výkladu se studenti seznámili s procesy úpravy vody a prohlédli si prostory. Celkem jsme ušli téměř 11 km.

Druhý den byli studenti rozděleni do skupin. V odborných učebnách následně zpracovávali výsledky, odevzdali vyplněné pracovní listy z předchozího dne a vytvářeli prezentace o vodě z pohledu fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Výsledky celodenní práce pak představili svým spolužákům, profesorům a paní ředitelce. Součástí prezentací byly i experimenty a výstava biologických vzorků, odebraných na přehradě.

FOTOGRAFIE ZE SBĚRU BIOLOGICKÝCH VZORKŮ