DÍLNA VODA

Ve dnech 17. a 18. dubna 2024 byla pro studenty tercie připravena tematická dílna VODA. První den vyrazili do terénu. Z Lidových sadů se pěšky vydali směrem k Jizerskému potoku. Vycházkou proti proudu vodního toku v různých částech toku sbírali vzorky vody, vodních nejen bezobratlých živočichů a pobřežní vegetace. Průběžně zpracovávali úkoly v pracovním listě. Například pomocí jednoduchých pomůcek zmapovali profil vodního toku a změřili rychlost toku vody. Pěší vycházka končila v Rudolfově návštěvou malé vodní elektrárny Rudolfov, funkční technické památky. Pan strojník je seznámil s její historií a při prohlídce unikátní strojovny vybavené vysokotlakou Peltonovou turbínou i  s provozem vodní elektrárny.

Ve druhém dni pracovali studenti ve škole ve čtyřech pracovních týmech z oboru geografie, biologie, fyziky a chemie. Skupina s geografickým zaměřením zjišťovala informace o historii vodních děl v Jizerských horách a jejich význam pro hospodaření s vodou v krajině, které poté před svými spolužáky a vyučujícími prezentovala. Skupina biologů prezentovala zástupce organismů, které studenti během přírodovědné vycházky v terénu našli. Fyzikální a chemická skupina prezentovala základní vlastnosti vody a demonstrovala jednoduché pokusy s vysvětlením principu.

Během dvoudenní praktické výuky studenti pracovali ve skupinkách na přidělených úkolech v terénu, v odborných učebnách i samostatně doma. Výstupem dílny byly připravené počítačové prezentace a ústní prezentace, ve kterých se každý student zapojil. Své výstupy si studenti vzájemně zhodnotili. Pro studenty byla dílna přínosem, získali řadu nových informací a zkušeností.

Ze zpětné vazby studentů Co si z obou dnů odnáší do života …

„Komunikovat ve skupinách.“

„Chodit podle papírových map.“

„Vědět, jak důležité je pro život ve vodě povrchové napětí.“

„Jak funguje vodní elektrárna a orientovat se po značkách na stromě.“

„Světle zelené nové výrůstky smrku jsou jedlé.“

„To, když budu v lese chvíli zticha, tak si všimnu věcí, kterých jsem si před tím nevšimla.“

profesorka Alena Šáfrová

Fotografie naleznete zde.