Dílna Voda – praktická výuka v terénu i laboratoři

Ve dnech 18. a 19. října 2018 absolvovala tercie dílnu Voda, která vychází z učiva přírodovědných předmětů.

Ve středu jsme se dopravili do Bedřichova, odkud jsme vyrazili k vodní nádrži Bedřichov. Zde na nás po krátké svačině čekal pan hrázný, který měl poutavý výklad nejen o historii stavby, využití a provozu přehrady, ale také o klimatických, geologických, geografických a hydrologických poměrech v okolí přehrady a Jizerských horách.  Studenti během výkladu vyplňovali pracovní list a poté si v jedné z věží na hrázi vyzkoušeli manipulaci se stavidlem a prohlédli si pod hrází malou vodní elektrárnu s Francisovou turbínou. Následně jsme se vypravili k Černé Nise, k místu jejího vtoku do vodní nádrže Bedřichov. Zde studenti provedli biologický průzkum potoka, zaznamenali výskyt organismů a provedli fyzikální měření. Exkurzi jsme zakončili v Rudolfově u vodní elektrárny.

Ve čtvrtek byli studenti rozděleni do 4 skupin a vytvářeli v laboratoři a přírodovědné učebně „prezentaci vody“ z pohledu fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Výsledky celodenní práce pak představili svým spolužákům, profesorům a paní ředitelce. Součástí prezentací byly i experimenty a výstava biologických vzorků, odebraných na přehradě.

 

Fotogalerie