Dílna Voda

Do Hejnic jsme se vlakem vypravili, abychom breberky v rybníce nalovili.

Počasí nám z počátku nepřálo, to nám ale kuráž nevzalo.

Zdatně jsme se činili a síťky brzy naplnili.

Breberkám jsme jako důkaz, vystavili v ekocentru Střevlík občanský průkaz.

V binolupách jsme viděli klešťanku, chrostíka, potápníka či jepice, nás však uchvátila krásná pijavice Berta nejvíce.

Vodu a život v ní jsme prozkoumali a poutavý výklad lektorů poslouchali.

Nikoho nedostihla rýma, jarní dílna Voda byla prostě prima.

Fotky z akce