DOKUMENTY ŠKOLY

Školní řád

Prospěchové stipendium

Zásady hodnocení

Školní vzdělávací program

Seznam literárních děl k MZ

Organizace školního roku

Členění vyučovacích hodin

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013 – finanční část

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012 – rozvaha

Výroční zpráva 2012

Vnitřní předpis na vyúčtování akcí pořádaných školou

Zpráva ČŠI – leden 2012

Výroční zpráva 2011 – finanční rozvaha

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010 – finanční část

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009