DRUHÁ ČÁST ESTETICKÉHO KURZU

Druhá část estetického kurzu v Litomyšli poskytla sextánům možnost vyzkoušet si svůj tvůrčí potenciál při skládání vlastních písní, pozorovaci talent při hledání figurálních soch a smysl pro fantazii propojením textu s hudbou, výtvarným uměním a tancem při tvorbě kramářských písní a závěrečného divadedlního představení na téma Oheň. Inspiraci mohli čerpat jak z procházky Litomyšlí po stopách Bedřicha Smetany, tak z návštěvy Portmonea, ale i z večerní prohlídky barokního kostela. Z kurzu se všichni vrátili s poznáním toho, co jsou v inspirativním prostředí schopni vytvořit.

profesorka S. Rygálová

Fotografie z druhé části kurzu naleznete zde.