Efektivní upcyklace plastů

V pátek 18. června se studenti septimy zúčastnili projektového dne pořádaného Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci na téma Efektivní upcyklace plastů.

Dozvěděli se, jaký je rozdíl mezi recyklací a upcyklací plastů, jak to souvisí s ochranou životního prostředí a také s podnikáním. Využili svou kreativitu při výrobě nového produktu z PET lahve, pracovali a prezentovali v týmu, soutěžili o zajímavé ceny.

Všichni účastníci zaslouží pochvalu za nasazení a zapálení, se kterým se do připravených úkolů pustili. Věřím, že se dozvěděli mnoho nového.

Fotografie z akce naleznete zde.

Daniela Horáková