Energie – budoucnost lidstva

Studenti I. a II. ročníku se 8. března 2022 zúčastnili besedy vedené odborníky od společnosti ČEZ na téma Energie – budoucnost lidstva. Tato interaktivní dvouhodinová beseda se skládala z odborného výkladu na základě prezentace, která byla prokládána mnoha interaktivními demonstracemi. Studentům byl představen globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitost jejího dostatku. Na závěr besedy se studenti aktivně zapojili do diskuse o jednotlivých typech energetických zdrojů, jejich výhody i nevýhody a dalších ekologických, ekonomických i politických souvislostí energetiky.

DPG v Libereckém deníku

Fotogalerie