ERASMUS+ 2021

image.png

image.png

Studenti Finska, Portugalska a Polska u nás – podařilo se!
Po dvou marných přípravách na duben 2020 a prosinec 2020 se nám konečně v týdnu 4. – 8. 10. 2021 podařilo zrealizovat mobilitu projektu Erasmus+  Školní budova pro lepší každodenní školní život. 
 
Hlavním cílem našeho projektu je zjištění vlivu školního prostředí na studenty a učitele a navržení možných zlepšení tohoto prostředí, které by bylo možno provést s žádnými nebo minimálními výdaji. Proto zapojení studenti participujících škol z Finska, Portugalska, Itálie a Polska během finského setkání stavěli stanice pro monitoring vzduchu v učebnách a studovali mikrobiální osazení školy, při setkání na Doctrině – Podještědském gymnáziu studovali historii vývoje školních budov v jednotlivých zemích a k již postaveným 3D modelům jednotlivých škol, které studenti vytvořili, vytvořili i jejich virtuální modely. Polské setkání bude zaměřené na učebny samotné, v Portugalsku se budou zabývat zdravotními otázkami a pohodou ve školních budovách. A během posledního setkání v Itálii studenti na základě získaných dat navrhnou ideální školní budovu. 
 
Během týdenního programu studenti navazovali přátelství, plnili úkoly projektu, ale také navštívili libereckou radnici, kde byli přivítáni panem Jiří Šolcem, náměstkem primátora města Liberec, prohlédli si laboratoře TUL, navštívili Prahu, Kutnou Horu a Polnou. Studenti se výborně zvládli vypořádat i se situací, kdy se italské skupině nepodařilo získat všechna povolení k příjezdu. Studenti dokázali společně úspěšně plnit všechny úkoly prostřednictvím Google Meet a být italskými kamarády celý týden ve spojení prostřednictvím sociálních sítí.
 
Naši studenti prokázali, že umí být skvělými hostiteli i učiteli svých evropských kamarádů.
 
Děkujeme.
Vladimíra Erhartová, Petra Quirenzová, Stanislava Rygálová
Fotogalerie zde