Erasmus+ v Itálii

Další zastávkou pro skupinu účastníku projektu Erasmus+ byla Itálie.

První den mobility Erasmus+ v italském Fanu byl pracovní a seznamovací. Začal studenty komentovanou prohlídkou italské školy a prezentací studentských návrhů na zlepšení domovských škol. Po společném obědě následovala rychlá prohlídka historického centra a odpolední seznamovací sportovní aktivita v zeleni italské přírody.

Druhý den společného setkání projektu School building for better everyday school life v Itálii byl věnován tvorbě finálního produktu. Studenti inspirováni dopolední prohlídkou města Urbino, ideálního renesančního města zapsaného na seznam UNESCO, pod vedením profesorky Giovanny Carloni uvažovali o vlastních požadavcích na ideální školu z mnoha pohledů.

Třetí den projektového setkání Erasmus+ byla věnována především návrhu ideální školy. Mezinárodní týmy studentů přišly s promyšlenými návrhy školních budov, ve kterých by se jim dobře studovalo. Jejich práci ocenil i starosta města Fano při uvítání ba zdejší radnice. Studenti pak své návrhy mohli porovnat s novou školou otevřenou před dvěma lety ve městě Pesaro, oceněnou mnoha cenami za inovativnost a udržitelnost.

Čtvrtý den mobility Erasmus+ byl věnován poznávání Itálie. V městě Fabriano jsme navštívili Muzeum papíru a vodoznaků, seznámili se se zdejší unikátní výrobou papíru a vodoznaků i pro bankovky, které používáme, včetně naší vlastní ruční výroby papíru. Odpoledne jsme věnovali prohlídce jeskyní Frasassi s největším jeskynním dómem v Evropě.

Fotogalerie