Erasmus+ v Portugalsku

 

 

První den portugalského setkání projektu Erasmus+ School building for better everyday school life v Olhão byl plný práce a vzájemného poznávání. Začal slavnostním uvítáním na radnici. Studenti představili výsledky své práce v domovských školách při hledání pro ně atraktivního způsobu zapojení pohybu během přestávek a volných hodin a své návrhy pro zefektivnění a zpříjemnění výuky z hlediska vybavení školy, výukových metod a zdravého životního stylu. Seznamovali se při soutěžních a sportovních aktivitách, které jim připravili portugalští hostitelé, vyzkoušeli si tanec hiphop a stihli i první prohlídku města. Den uzavřeli skvělou společenskou večeří, kterou pro všechny připravili obětaví rodiče.

Druhý den s programem Erasmus+ byl věnován poznávání Portugalska a jeho kultury. Navštívili jsme Mys svatého Vincence, pevnost v Sagres, v Lagos se poučili, jak velkou část historie zemí tvoří mýty, a v Portimão se seznámili s výrobou tradičních sardinek v plechovkách. A vyšla i chvilka na pláži u oceánu. Studentské rozhovory budou jistě pokračovat i u večeře v rodinách.

Třetí den mobility Erasmus+ v Portugalsku byl pracovní, nabitý workshopy a představením školní sportovní aktivity, do které se úspěšně zapojil i náš mezinárodní tým. Během workshopů jsme nahlédli pod pojem mindfulness, zamysleli se nad významem vody a prakticky si vyzkoušeli využití zeleně v osobním i veřejném prostoru. Odpoledne studenti spolupracovali při selfie prohlídce města.

Čtvrtý den mobility Erasmus+ v Portugalsku jsme se vydali do škol vzdálených 350 km využívajících inovativních učebních prostor. V Polytechnic Institute of Santarém si studenti vyzkoušeli program zahrnující práci s moderními technologiemi připravený tamními studenty a učitelé si prohlédli prostory inspirované iniciativou Future Classroom Lab. Ve střední škole v Alcanena jsme obdivovali zajímavé projekty, na kterých pracují celé třídy i zajímavé učební prostory.

Poslední pracovní den mobility Erasmus+ v Portugalsku byl věnován dokončení úkolů, zhodnocení naplnění cílů mobility a plánování posledního setkání v Itálii, kde bude dokončen návrh školní budovy pro lepší každodenní školní život. Došlo i na předání certifikátů a loučení před cestou domů.

Fotogalerie