Erasmus+ v Poznani

První den polského setkání projektu Erasmus+ School building for better everyday school life v Poznani byl plný práce a vzájemného poznávání. Studenti představili výsledky své práce v domovských školách při hledání nejvíce a nejméně oblíbené učebny a proměřování teploty, vlhkosti vzduchu a odporu vzduchu pomocí sestavených stanic na monitoring vzduchu, seznamovali se při soutěžních a sportovních aktivitách, které jim připravili polští hostitelé a stihli i výstup na věž místního hradu a rychlou prohlídku centra.

Druhý den setkání jsme strávili ve Wroclavi prohlídkou historického centra a exkurzí ve dvou skvěle renovovaných a sportovně vybavených školách. Základní škola byla příkladem velkoryse pojaté moderní školy a lyceum skvěle propojovalo historickou budovu staré německé školy s nově přistavěnými prostory. Účastníci projektu získali spoustu historických a kulturních informací od průvodce, který nás provázel. Návštěvu Wroclavi jsme zakončili nezapomenutelným pohledem na město ze 49. patra Sky Tower.

Třetí den si účastníci projektu prohlédli ateliéry University of Fine Arts v Poznani a během workshopu se seznámili se základními ergonomickými pravidly pro návrh ideální učebny a se získanými znalostmi sami navrhovali ideální učebnu. Návrh odpoledne dokončili v on-line prostředí. Den plný intenzivní práce proložili interaktivní m programem v muzeu tradičních Svatomartinských rohlíčků.

Čtvrtý den společného projektového setkání byl věnován návštěvě rodiště Mikuláše Koperníka. Program jsme zahájili odbornou exkurzí v Astronomickém centru Univerzity Mikuláše Koperníka, seznámili se s historií a funkcí 130 let starého čočkového dalekohledu, modernějšího zrcadlového dalekohledu a největšího polského radioteleskopu. Obdivovali jsme historické centrum Toruně, připomněli si charakteristické znaky baroka a gotiky. V Koperníkově rodném domě jsme úspěšně zodpověděli otázky z připraveného pracovního listu. Ochutnali jsme vyhlášené perníčky.

Poslední den setkání v Poznani studenti navštívili muzeum Bamberů zatímco koordinátoři plánovali setkání příští, seznámili se s některými návrhy učeben ze středy, přijali návštěvu zástupců města a byl čas na slavnostní ukončení projektu s předáním certifikátů a loučení s finskými a portugalskými přáteli. Naše studenty čeká ještě posledních pár hodin poznávání Poznaně a pohostinnosti polských partnerů a zítřejší cesta domů.

Fotogalerie zde