Estetický kurz – III. ročník

V termínu 18. – 20. 5. si prožili také studenti 3. ročníku alespoň část aktivit z estetického kurzu, kterého se v loňském školním roce nemohli zúčastnit. Také jim patří velká pochvala za aktivitu a velké nasazení. Některé dílčí výsledky jejich práce na kramářské písni lze vidět zde.