Estetický kurz a sexta

V pondělí sexta započala estetický kurz v Litomyšli. Po dlouhé cestě autobusem se dostala do krásného města Litomyšl, kde se ubytovala v zámeckém pivovaru. Po krátkém obědu už přišlo na umělecké aktivity a kresbu v plenéru. Studenti se tak seznámili s Litomyšlí na vlastní pěst. Večer si poté studenti představili své kresby ve formě vernisáže s doprovodným programem.

V úterý si všichni studenti sexty zkusili práci renesančního umělce v sgrafitové dílně. Po jejím absolvování se tak všichni stali tovaryši. Dále dostali studenti za úkol složit píseň na zadaných deset slov. Tyto písně si představili i s choreografiemi večer. Mezitím ještě všichni navštívili Portmoneum a rodný dům Bedřicha Smetany. Večer všichni hráli karty a koukali na Eurovizi.

Ve středu dopoledne byli studenti na zámku Litomyšl, kde si prohlédli nádhernou architekturu a interiérový design. Na cele odpoledne poté měli za úkol složit kramářské písně. Večer si je následně všichni odprezentovali.

Celý čtvrtek byl věnován přípravě muzikálu. Již třetí večer se studenti rozdělili do dvou skupin a začali pracovat na 15-20 minutovém muzikálu. Následující večer se pak
u Smetanova domu konala premiéra hry Rozumíte Tomu a u Litomyšlského zámku se konala premiéra hry Le Dernier Dîner. Večer proběhl poté ve znamení pizzy, zpěvu a Eurovize.

Fotogalerie