Estetický kurz – septima

Loňská proticovidová opatření znemožnila účast na estetickém kurzu v Litomyšli nebo na Kuksu také studentům letošní septimy a 3. ročníku. Náhradní on-line kurz pro septimu proběhl v termínu 17. – 19. 5. a všem zúčastněným náleží za práci a plné nasazení velká pochvala. Malou část jejich „velkého“ díla můžete vidět zde.