Estetický kurz sexty 2019

Kurz proběhl v krásné kulturou přeplněné Litomyšli, ubytování bylo zajištěno v rekonstruovaném bývalém zámeckém pivovaru – památce UNESCO a místě narození Bedřicha Smetany. Studenti zvládli kresbu v plenéru včetně večerní výstavy s vernisáží, vytvořili si svá vlastní sgrafita, složili píseň i kramářskou píseň včetně ilustrací a prezentací ve vybraných lokalitách města a v závěru týdne vytvořili a sehráli dvě divadelní představení na zadané téma. Z bohaté kulturní nabídky jsme vybrali Váchalovu tvorbu v Portmoneu, Zoubkovy sochy ve sklepení zámku nebo v klášterních zahradách i prohlídku zámku.

 

FOTOGALERIE z kurzu