Estetický kurz

Poprvé v historii se estetický kurz konal distančně, neboť současná situace nám nedovolila vyjet na týden do Litomyšle nebo na Kuks. Pro všechny to byla velká výzva. Tří- nebo čtyřčlenné skupiny studentů měly za úkol vytvořit originální kramářskou píseň – vymyslet příběh, zveršovat text, zhudebnit ho, ilustrovat vlastními obrázky, secvičit a nakonec s pomocí dostupné techniky odprezentovat online všem ostatním.

Estetický kurz sexty

Také studenti sexty si vyzkoušeli ve dnech 12. – 14. 5. v rámci online estetického kurzu vytvořit originální kramářskou píseň. Některé jejich ilustrace si můžete prohlédnout zde.

Estetický kurz II. ročníku

Studenti a studentky II. ročníku absolvovali kurz v termínu 28. – 30. 4. a se zadáním si poradili velmi dobře, byli kreativní a přes mnohá omezení se všem šesti skupinám podařilo svými výkony překvapit. Některé ukázky z jejich tvorby najdete zde: Zpráva o pomstě, Příběh o Júdit, Příběh z Hanychova.

Ve fotogalerii najdete obrázky, které ilustrovaly kramářské písně.