EUROPASS nově i pro absolventy Doctrina – PG

Dodatek k osvědčení vydává v současnosti svým absolventům polovina českých středních škol. V roce 2017 dodatek vydalo téměř 600 škol pro celkem 55 tisícům absolventů – vyučených i maturantů.

Dodatek objasňuje kvalifikaci

Studenti dostávají dodatek k osvědčení na konci studia spolu s maturitním vysvědčením nebo vysvědčením o závěrečné zkoušce zpravidla ve dvou jazykových verzích (v češtině a v angličtině, němčině nebo francouzštině).

Dodatek k osvědčení obsahuje informace o obecných a odborných kompetencích absolventa, jeho možném profesním uplatnění a délce studia. Na dodatku je také údaj o dosažené úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

Dodatek využijí absolventi doma i v zahraničí

Dodatek k osvědčení využijí absolventi především při hledání práce nebo dalším studiu v zahraničí, dodatek často přímo vyžadují zaměstnavatelé v Anglii a Německu. V poslední době využívají dodatky uchazeči při hledání práce i v České republice, zejména pokud mají zájem pracovat v mezinárodní firmě.

Vydávání dodatků může pomoci při náboru nových žáků

Pokud škola vydává dodatky svým studentům elektronicky a zveřejní je např. na webu nebo facebooku školy, může to pomoci i při výběru školy potencionálním studentům. Z dodatků je totiž patrné, co studenti po absolvování školy umí, jaká je jejich úroveň kvalifikace a možné profesní uplatnění.

Vydání dodatku k osvědčení je zdarma.

Další informace: edo.europass.cz, www.europass.cz