Evropský den jazyků 2017 – dílna

Dne 26. září proběhla ve třídách sextě a septimě dílna zaměřená na Evropský den jazyků. Studenti se rozdělili do skupin po třech až šesti a měli na výběr ze dvou možných aktivit. Obě aktivity probíhaly v terénu na různých místech Liberce.

První možnost byla sestavit dotazník zjišťující znalost evropských jazyků nebo obecné, geografické a faktické znalosti o zemích Evropy. S tímto dotazníkem se vydali do ulic Liberce a odpovědi respondentů si zaznamenávali.

Druhá aktivita spočívala v tom, že se studenti vydávali za cizince, připravili si seznam míst (obchodů, úřadů, apod.) a otázek v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině, čínštině atd. Jejich úkolem bylo snažit se domluvit v daném jazyce a zaznamenat reakce dotázaných na jednotlivých místech. Vše si pečlivě zapisovali.

Odpoledne se studenti vrátili do školy a jejich dalším úkolem bylo vyhodnotit zjištěná fakta a materiály, ty zpracovat do krátké prezentace a seznámit s výsledky vyučující a ostatní skupiny. Nutno podotknout, že podle prezentovaných výsledků teoretické i jazykové znalosti obyvatel Liberce jsou spíše (až na výjimky) na nižší úrovni.

Studentky a studenti sexty a septimy si zaslouží pochvalu za nadšení, se kterým se vrhli do práce. Pracovali opravdu s chutí a všichni v termínu a zodpovědně splnili zadané úkoly.

Bc. Kateřina Csibová, Mgr. Petra Quirenzová

[Best_Wordpress_Gallery id=“162″ gal_title=“Evrop. den jazyků – dílna 2017″]