Evropský den jazyků: exkurze do Žitavy

Co má Žitava společného s Českým královstvím, proč dostala přívlastek „bohatá“, k čemu sloužilo
Velké žitavské postní plátno a jak se zde žije dnes? Na tyto a další otázky hledali odpovědi studenti
ze septimy a III. ročníku během exkurze do Žitavy, která se konala dne 4. 10. rámci dílny Evropský den
jazyků. Po procházce s výkladem a návštěvě muzea v kostele svatého Kříže, kde je vystaveno Velké
postní plátno, řešili studenti ve skupinách úkoly v terénu. To vše samozřejmě v německém jazyce.
Nakonec si našli i čas na ochutnávku nabídky koláčů v místních kavárnách.