Studenti si vyzkoušeli vysokoškolské studium

Se studenty sexty, septimy a II. ročníku jsme nahlédli pod pokličku ŠKODA AUTO Vysoké školy a výrobního procesu automobilů v závodech v Mladé Boleslavi.

Na vysoké škole byla pro naše studenty připravena výuka předmětu Základy managementu, kterou vedla vynikající Ing. Jana Pechová, Ph.D. Také se nám věnoval prorektor školy Mgr. Petr Šulc a představil studentům studijní obory školy.
Velkým zážitkem pak byla exkurze do závodů ŠA, kde jsme žasli nad lisovnou, montážní halou a plně robotizovanou svařovnou automobilů Škoda a poznali tak velkou část výrobního procesu.
Nakonec jsme se v Muzeu ŠA dozvěděli historii firmy Škoda auto a prohlédli si jak historické vozy, tak vozy budoucnosti.
Akce byla součástí programu spolupráce gymnázia s vysokými školami, který má představit našim studentům život na VŠ a vtáhnout je do dění.

Děkujeme SPPG za podporu, díky níž se výjezd uskutečnil.