Exkurze Spalovna

Studenti primy se ve čtvrtek 1. prosince v rámci předmětu Výchova ke zdraví vypravili na exkurzi do Spalovny v Liberci, během které se dozvěděli zajímavé informace o využití komunálního odpadu. Studenti zhlédli krátké video a vyslechli přednášku popisující proces zpracování a využití odpadu. Po úvodní části exkurze navštívili místo zvané „velín“, které má za úkol monitorovat automaticky řízený provoz.  Nejzajímavějším prostorem byla kabina jeřábníka, který pomocí jeřábu manipuluje s přivezeným odpadem a připravuje ho k vlastnímu procesu spalování. Exkurze byla zakončena krátkou, leč podnětnou diskuzí.

A jak to viděli studenti?

„Ve spalovně se mi asi nejvíc líbil jeřáb, který házel odpadky do násypky, ze které padaly do pece. Dále se mi líbilo schéma, na kterém byly vidět různé teploty a čísla. Celkem mě překvapilo, že je tam těch odpadků tolik a že vlastně všechen kouř, který jde do ovzduší, není škodlivý.“

„Exkurze se mi moc líbila. Řekli nám tam spoustu nových informací o tom, jak taková spalovna funguje a k čemu je dobrá. Jen některé věci byly příliš odborné, a protože nemáme chemii, tak jsme něčemu nerozuměli.“

„Zaujalo mě, že v provozu spalovny nepracuje žádná žena, ale pracují pouze v kancelářích. Velmi se mi líbilo, že jsme se mohli podívat do kabiny jeřábníka, jak nabírá odpadky.“

Fotky z akce naleznete zde.