EXPO SCIENCE AMAVET

IV. ročník soutěže vědeckých a technických projektů v Libereckém kraji
Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET

Celkem šest studentských projektů prezentovali studenti naší školy na Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež. Cílem této soutěže je jednotlivě nebo ve 2–3 členných týmech zpracovat s využitím vědeckých postupů a metod projekt z libovolné oblasti vědy a techniky, který následně na výstavních posterech v Pardubicích představí odborné porotě i veřejnosti.

Ve středu 17. března 2022 proběhlo krajské kolo této soutěže v pardubickém výstavním centru IDEON v rámci krajského kola Pardubického kraje. Naši studenti soutěžili v kategorii Junior a v kategorii Středoškolák. Odborná porota hodnotila ústní prezentaci jejich projektů, vystavené postery a především vlastní vědecký přínos a zaujetí pro práci. Všichni zúčastnění získali ocenění a v konkurenci ostatních projektů byli nejlepší řešitelé odměněni účastí na krátkodobé odborné stáži ve Francii.

Kategorie JUNIOR

  • Ema Šolić a Nela Nyplová (tercie) s projektem Železité inkousty

               II. místo
               Zvláštní cena Univerzity Pardubice – Cena Fakulty chemicko-technologické

  • Zuzana Štveráková, Marie Klokočníková a Tereza Habelová (tercie) s projektem Barevnost růží

               III. místo
               Zvláštní cena Univerzity Pardubice – Cena Fakulty chemicko-technologické

  • Adéla Podholová (sekunda) s projektem Křeček syrský – přirozená potřeba norování

Kategorie STŘEDOŠKOLÁK

  • Anna Šáfrová (II. ročník) s projektem Fluorescence chininu

               Postup do národního finále EXPO SCIENCE AMAVET

  • Adéla Hájková (kvinta) s projektem Cytoskelet
  • Kryštof Hron, Tomáš Kiryk a Jan Kuchař (kvinta) s projektem Meteorologická sonda

Ústní prezentace všech projektů byly zdařilé a velmi zajímavé. Bylo znát, že studenti na svých projektech pracovali poctivě a se zaujetím pro vědu. Oceněním jim byla i radost z vlastní práce, kterou od počátečního nadšení dokázali úspěšně dovést do konce.

Všem studentům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme jim k dosaženým výsledkům.

Fotogalerie