Formuláře ke stažení

Formulář přihlášky ve formátu pdf

Informace o přijímacím řízení naleznete zde.

 

Žádost o jednodenní/vícedenní uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění z jednoho dne výuky odevzdejte třídnímu profesorovi, žádost o uvolnění na více dní odevzdejte ředitelce školy. V případě odjezdu na dovolenou bude následně studentu předán blanket pro vyjádření všech vyučujících, v případě uvolnění kvůli sportovním, uměleckým a dalším aktivitám přiložte k žádosti vyjádření pořádající organizace.

 

Žádost o dlouhodobé uvolnění z vyučovacích hodin / výuky z důvodu pravidelné mimoškolní aktivity

Vyplněnou žádost o dlouhodobé uvolnění z vyučovacích hodin či výuky z důvodu pravidelné mimoškolní aktivity odevzdejte ředitelce školy.

 

Žádost o přestup na Podještědské gymnázium v Liberci

Formulář žádosti vytiskněte, vyplňte požadované údaje a podepsaný odevzdejte, ev. zašlete na ředitelství školy.

 

Žádanka o uvolnění z vyučovací hodiny

Formulář žádosti vytiskněte, vyplňte požadované údaje a podepsaný odevzdejte třídní profesorce/třídnímu profesorovi nebo jejich zástupci nejpozději v den uvolnění do 10.00. V případě nepřítomnosti TP (ZTP) odevzdejte žádanku ředitelce školy.

 

Potvrzení o studiu

Formulář žádosti vytiskněte, vyplňte požadované údaje a odevzdejte k ověření v kanceláři školy.