Fyzikální jarmark pro prvňáčky opět nadchl

Studenti sexty a II. ročníku opět skvěle prezentovali naši školu na Fyzikálním jarmarku pro prvňáčky na Technické univerzitě v Liberci. Dvojice studentů si připravily tématická fyzikální stanoviště s předváděním pokusů a výrobou jednoduchých fyzikálních hraček. Dvě stovky libereckých prvňáčků byly uchváceny odpalováním raket, optickými, magnetickými, mechanickými i elektrickými jevy, které naši studenti zajímavě prezentovali. Děti s nadšením vyráběly studenty připravené fyzikální hračky. Všichni studenti si za odvedenou práci zaslouží upřímné poděkování.

Fotky z akce naleznete zde.