FYZIKÁLNÍ JARMARK PRO PRVŇÁČKY

V úterý 28. 5. studenti sexty a II. ročníku úspěšně provedli téměř dvě stovky libereckých prvňáčků zázraky fyziky na již tradiční akci v prostorách TUL. Dvojice studentů si připravily tematická stanoviště s předváděním a zkoušením pokusů a s výrobou fyzikální hračky. Všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu za zaujetí při práci s dětmi.

Fotografie z akce naleznete zde.

profesorka V. Erhartová