Fyzikáři postupují do celostátního kola

Družstvo našeho gymnázia ve složení Matouš Pikous, Marek Prebsl, Václav Riss, Vojtěch Šikola a Kateřina Peštová postoupilo z regionálního kola Turnaje mladých fyziků, které se konalo v Praze do celostátního kola v Opavě 13. – 14. 4. 2018. Fyzikální souboj probíhá formou modelové vědecké diskuze, která se skládá ze tří etap. Zástupci družstev postupně vystupují v roli referenta, oponenta a recenzenta. Oponent vybírá úlohu a vyzývá referenta k její prezentaci. Úkolem je předložit podstatná fakta k řešení úlohy a zaměřit se na fyzikální podstatu problému. Oponent s využitím doplňujících otázek referentovi rozebírá základní myšlenky a ten reaguje. Recenzent pak hodnotí jejich „souboj“. A aby toho nebylo málo, celá soutěž probíhá v anglickém jazyce.

Podívejte se na zadané úkoly k řešení v AJ.

Celému družstvu velice gratulujeme a přejeme hodně štěstí v celostátním kole.