Gratissimum 2020

Gratissimum bylo 1. září dalším nezapomenutelným zážitkem pro studenty primy a prvního ročníku. V obřadní síni liberecké radnice je přivítal sám učitel národů Jan Amos Komenský a společně s vedením školy, třídními profesorkami a náměstkem primátora Mgr. Jiřím Šolcem jim popřál mnoho úspěchů v budoucím studiu.

Fotografie – Gratissimum 2020