Gratissimum 2021

Gratissimum 2021 bylo 1. září jedním z nezapomenutelných zážitků pro studenty primy a prvního ročníku. V obřadní síni liberecké radnice je přivítal sám učitel národů Jan Amos Komenský a společně s vedením školy, třídními profesorkami a náměstkem primátora Mgr. Jiřím Šolcem jim popřál mnoho úspěchů v budoucím studiu.

 

FOTOGRAFIE Z AKCE