Historická exkurze do Terezína

V úterý 4. října 2022 se studentky a studenti tercie a kvarty zúčastnili exkurze, která jim měla přiblížit historické události spojené s pevností Terezín. Hlavní náplní exkurze byla určitá krajinná paměť spojena s lidskou katastrofou jménem Šoa, a která je v Terezíně i po více než 70 letech stále přítomna. Všichni se tak seznámili s místy a historií perzekuce židů; navštívili Muzeum ghetta, bývalá magdeburská kasárna, Malou pevnost, židovský hřbitov a krematorium. Při procházce po Terezíně na sebe nechali působit genia loci tohoto malého pevnostního městečka kousek od Litoměřic.