I. ročník na kulturně historickém kurzu v Praze

Studenti a studentky I. ročníku minulý týden absolvovali kulturně historický kurz v Praze. Abychom se o tom mohli přesvědčit, přichystali si pro nás nejen fotografie z prostředí krásné Prahy, ale rovněž podrobnou reportáž o nabitém programu od pondělí do pátku.

PONDĚLÍ

V pondělí ráno naše třída zahájila kulturně historický poznávací kurz v Praze. Krátce poté, co jsme se ubytovali v kapucínském klášteře na Hradčanech, nás čekal nabitý program. Naše putování po pražských zajímavostech a památkách započalo prohlídkou barokní Lorety, kde nás nejvíce zaujal obraz svaté Starosty (Wilgefortis), ukřižované dívky s plnovousem. Dále jsme pokračovali na Hradčanské náměstí a něco málo se dozvěděli o místních palácích. Naše další kroky vedly  kolem Strahovského kláštera, o kterém jsme měli krátký výklad, na Petřín. I když jsme se na Petříně chvíli zdrželi, kvůli rekonstrukci jsme bohužel neviděli rosarium. Naše cesta poté směřovala na Vyšehrad a dozvěděli jsme se o něm nejpodstatnější informace. Měli jsme možnost navštívit Slavín, českou národní hrobku, která se nachází kolem vyšehradského kostela sv. Petra a Pavla, kde jsou pohřbené některé z nejvýznamnějších osobností našeho národa. Za zmínku stojí například symbolický hrob Milady Horákové popravené v roce 1950. Náročný den  jsme zakončili divadelním představením Naši furianti v Národním divadle.

(Séba + Matěj P.)

Km: 14,17

ÚTERÝ

Ráno jsme se po vydatné snídani v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vydali do Židovského města. Měli jsme zaplacenou prohlídku s průvodcem. Paní průvodkyně byla vtipná, uměla poutavě vyprávět o daných synagogách či hřbitovech a výklad prokládala příběhy ze své rodiny. Na židovském hřbitově jsme měli možnost napsat nějaké přání na kus papírku a poté ho vložit k hrobu rabína Löwa.

Naší další destinací bylo Malostranské náměstí a nádherný barokní chrám sv. Mikuláše. Také jsme navštívili Valdštejnskou jízdárnu, ve které jsme měli zhruba hodinu čas na výstavu Josefa Mánese. Výstava byla zajímavá, byla tam jak díla samotného Mánesa, tak návrhy na jeho sochu od jiných umělců. Pak jsme se byli podívat do Valdštejnské zahrady.

Náš den byl skutečně nabitý. Prezentace na ostrově Kampa byla nejspíš naší oblíbenou částí dne. Počasí se vyvedlo, foukal příjemný vítr a byl krásný západ slunce. Šli jsme se podívat i ke zdi Johna Lennona, u které nám profesoři udělali společnou fotku. V parku Kampa hrála hudba, a tak jsme se s holkami zvedly a šly jsme tancovat. Byl to krásný moment. Naší poslední destinací dne byla Nerudova ulice, která je sice krásná, ale většina třídy už byla moc unavená na to, aby ji pořádně ocenila. Když jsme dorazili na ubytování a dokončili shrnutí dne, všichni jsme šťastně padli do postelí.

(Bětka + Lucka)

Km: 16,33

STŘEDA

Historický kurz v Praze, den 3. Ráno, po pozdější snídani, jsme navštívili dechberoucí chrám sv. Víta, který svými gotickými prvky ohromil nejednoho asijského turistu. I přes dopolední nepřízeň počasí, jsme obešli nádvoří Pražského hradu, podívali se do baziliky sv. Jiří a prošli Zlatou uličkou k věži Daliborka. Po přesunu na Žižkov nás všechny sužoval veliký hlad, tak jsme poobědvali v některé z místních restaurací. Poté, co jsme získali zpět ztracenou energii, nás čekal program v Armádním muzeu Žižkov. ,,Obrazy nepřítele“ aneb Propaganda v období komunismu byla hlavním tématem přednášky, po které následovala prohlídka samotného muzea. Jednou z expozic byla například zákopová válka, která vyděsila i náš pedagogický doprovod. Následovala procházka po Vítkově, při které příjemně svítilo slunce. Den jsme zakončili rychlým výběhem na petřínskou rozhlednu, u kterého jsme si dokonale posílili lýtka, stehna i jiné části těla. Jelikož dnešek byl opravdu náročný, objednali jsme si k pozdní večeři už při cestě z Petřína pizzu a mnoho dalších nezdravých jídel .

(Terka Š. + Jana)

Km: 15,53

ČTVRTEK

Čtvrteční dopoledne bylo nabito památkami počínaje Karlovým mostem, na němž nás upoutala pověst o Bruncvíkovi, a konče Staroměstským náměstím. Při návštěvě areálu Klementina jsme byli trochu zklamáni, že se nám nedostalo návštěvy Národní knihovny. Z odpoledního programu nás nejvíce zaujal Národní památník hrdinů heydrichiády, kde jsme navštívili kryptu kostela sv. Cyrila a Metoděje, ve které se ukrývali a bojovali o život českoslovenští parašutisté. Dále nás ohromila Neviditelná výstava, při níž jsme se na hodinu stali slepými a v absolutní tmě jsme si vyzkoušeli každodenní situace, ve kterých se může slepý člověk ocitnout. Příjemným zakončením dne nám bylo představení Babička se vrací v divadle Ypsilonka.

(Petr + Ben)

Km: 12,33

PÁTEK

V posledním dni našeho kurzu nás ráno čekalo balení věcí a úklid pokojů, ve kterých jsme spali. Poté už jsme ale vyrazili na snídani a z ní rovnou do Strahovského kláštera, kde jsme pobyli přibližně půl hodinku prozkoumáváním interiéru kláštera a z něj už přímo do zahrad Pražského hradu. Počasí nám přálo, takže nám po celou dobu svítilo slunce. Jedinou nevýhodou byla teplota, která byla při pohybu na otevřeném prostoru pod sluncem nepříjemná. Někteří z nás si tak odnáší lehce spálené krky. Zahrady jsme prošli téměř celé a občas i přes velké davy turistů jsme se dostali například k Míčovně či Jelenímu příkopu. Všude bylo krásně rozkvetlo. Po prohlídce zahrad už jsme i s kufry vyrazili směr Černý Most, kde na nás už čekal autobus, který nás vezl zpátky do Liberce. Cestu zpět si moc nevybavujeme, jelikož jsme padli vyčerpáním.

(Adri + Matouš)

Km: 9,87

Fotky z akce naleznete zde.