I. ročník po stopách Liebiegů

Od Perštýna po Lidové sady a 14 000 kroků, které nás vedly po stopách největších průmyslníků druhé poloviny devatenáctého století. I. ročník dnes navštívil místa, která jsou spojena se jménem Liebiegů. Dopoledním programem nás provedla odbornice zabývající se nejen osudy libereckých továrníků, ale také objekty, které jsou s nimi neodmyslitelně spojeny, Mgr. Petra Šternová. Ukázala nám nejen jedinečnou architekturu staveb, které kopírují členitý liberecký terén a utvářejí dnešní podobu města, ale upozornila nás i na jejich zásadní funkce, jež ve své době sehrávají. Déšť nás nezastavil ani odpoledne. To jsme věnovali, tentokrát už bez doprovodu p. Šternové,  objektům, které jsou spojeny s rodinou Liebiegů zejména díky jejich mecenášským darům. Cesta v čase zpět se vydařila a my si odnesli spoustu zajímavých informací. Víte, že Theodor Liebieg ml. byl prvním majitelem automobilu v českých zemích?  Že Johann Liebieg st., zakladatel Johann Liebieg Company, začínal jako obyčejný tovaryš? Nebo že Heinrich Liebieg byl vášnivým sběratelem umění, jehož jedinečné sbírky můžete obdivovat dodnes? Pokud ne, tak je ten pravý čas vydat se na cestu „Po stopách Liebiegů v Liberci“.

Fotky z akce naleznete zde.