II. ročník v laboratořích VŠCHT

Ve čtvrtek 17. března 2022 navštívili studenti II. ročníku v rámci projektového dne laboratoře chemie VŠCHT v Praze. V průběhu výukového bloku 4 vyučovacích hodin prováděli laboratorní cvičení z anorganické chemie. Nejprve si prohlédli vybavení moderní odborné laboratoře a seznámili se s bezpečnostními pravidly. Po vysvětlení co je kyanotypie si pomocí této historické fotografické techniky z vlastního negativu obrázku vyvolali chemickým procesem vlastní fotografii. Dále se zabývali redoxními reakcemi. Sledem vzájemných chemických reakcí kovů a roztoků solí experimentálně sestavili Beketovovu řadu kovů, připravili si zlaté nanočástice a provedli elektrolýzu roztoku chloridu cínatého. Studenti si v rámci výuky vyzkoušeli nové experimenty a dozvěděli se mnoho zajímavých informací.

Fotogalerie